Từ ngày 5/8, CSGT được xử phạt dựa vào thông tin, hình ảnh trên Facebook

Nội dung trên được nêu rõ tại Thông tư 65/2020/TT-BCA quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính giao thông đường bộ của Cảnh รáт giao thông được ban hành và có hiệu lực từ 05/8/2020.

CSGT sẽ xử phạt dựa vào video trên Facebook.

Cụ thể, theo điều 24 của Thông tư số 65/2020/TT-BCA, cảnh รáт giao thông sẽ tiếp nhận, xác minh thông tin, hình ảnh phản áหh vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ do tổ chức, cá nhân cung cấp hoặc đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, мạหg xã hội.

Khoản 1 đều 24 của thông tư này cũng nêu rõ những thông tin, hình ảnh phản áหh vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ (viết gọn là thông tin, hình ảnh) được tiếp nhận từ 2 nguồn, bao gồm: thông tin, hình ảnh ghi thu được bằng thiết bị kỹ thuật của tổ chức, cá nhân (không phải phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ) và thông tin, hình ảnh đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, мạหg xã hội.

Theo quy định, thông tin, hình ảnh làm căn cứ xác minh, phát hiện hành vi vi phạm hành chính phải phản áหh khách quan, rõ về thời gian, địa điểm, đối tượng, hành vi vi phạm quy định tại Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.
Thông tư số 65/2020/TT-BCA cũng nêu rõ: ‘Tổ chức, cá nhân khi ghi nhận được thông tin, hình ảnh, thì có thể cung cấp cho đơn vị Cảnh รáт giao thông nơi xảy ra vụ việc thông qua thư 23 điện tử, đường bưu điện hoặc trực tiếp đến trụ sở đơn vị để cung cấp. Tổ chức, cá nhân phải có tên, họ tên, địa chỉ rõ ràng, số điện thoại liên hệ (nếu có) và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của thông tin, hình ảnh đã cung cấp’.

Sau khi tiếp nhận thông tin, hình ảnh, cáห bộ CSGT phải xem xét, phân loại và báo cáo thủ trưởng đơn vị có thẩm quyền thực hiện như sau:

Trường hợp thông tin, hình ảnh phản áหh hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ đang diễn ra trên tuyến, địa bàn phụ trách thì tổ chức lực lượng dừng phương tiện giao thông, kiểm soát, phát hiện vi phạm, xử lý theo quy định.

Trường hợp không dừng được phương tiện giao thông để kiểm soát hoặc hành vi vi phạm được phản áหh đã kết thúc thì thực hiện biện pháp xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trường hợp không thuộc tuyến, địa bàn phụ trách của đơn vị thì thông báo cho đơn vị CSGT có thẩm quyền thực hiện biện pháp xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Khi xuất hiện video về hành vi vi phạm giao thông trên Facebook, CSGT có thể lấy đó làm căn cứ tiến hành xử phạt cá nhân vi phạm.

Để kịp thời tiếp nhận thông tin phản áหh việc vi phạm giao thông từ tổ chức, cá nhân, khoản 4 điều 24 Thông tư số 65/2020/TT-BCA cũng quy định rõ. Phòng hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ; Phòng Cảnh รáт giao thông; Đội Cảnh รáт giao thông – trật tự Công an cấp huyện có trách nhiệm thông báo địa điểm, hộp thư điện tử tiếp nhận thông tin, hình ảnh để nhân dân biết cung cấp.

Tổ chức trực ban 24/24 giờ để tiếp nhận thông tin, hình ảnh. Bên cạnh đó phải bảo đảm bí mật tên, họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, bút tích và thông tin khác của tổ chức, cá nhân đã cung cấp thông tin, hình ảnh

Quy định này sẽ góp phần giúp Cảnh รáт giao thông có thêm nguồn thông tin, hình ảnh… làm căn cứ, bằng chứng để xác minh hành vi vi phạm luật giao thông, qua đó đưa ra hình thức xử phạt theo quy định.