Luật mới 2021: Sếp chửi hay xúc phạm, người lao động được quyền nghỉ việc không cần thông báo

Quy định mới được đề cập tại Bộ luật lao động 2019 cho biết, từ 01/01/2021, nhân viên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không cần phải báo trước nếu bị sếp nhục mạ.

Bộ luật lao động 2019 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021) quy định rõ các trường hợp người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không cần báo trước.

Trong đó đáng chú ý, người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không cần phải báo trước nếu như người sử dụng lao động (thường gọi là sếp) có lời nói, hành vi nhục mạ, hành vi làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của mình.

Cụ thể, Bộ luật lao động 2019 quy định rõ các trường hợp người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần báo trước bao gồm:

– Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc theo thỏa thuận, trừ trường hợp chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, nước hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh.

– Không được trả đủ lương hoặc trả lương không đúng thời hạn, trừ trường hợp vì lý do bất khả kháng mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng hạn.

– Bị người sử dụng lao động ngược đãi hoặc có lời nói, hành vi nhục mạ, làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự…..

– Bị quấy rối tại nơi làm việc.

– Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc nếu có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi.

– Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

– Người sử dụng lao động cung cấp thông tin về công việc, địa điểm làm việc, điều kiện làm việc, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn, vệ sinh lao động, tiền lương, hình thức trả lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, quy định về bảo vệ bí mật kinh doanh, bảo vệ bí mật công nghệ và vấn đề khác liên quan trực tiếp đến việc giao kết hợp đồng lao động mà người lao động yêu cầu không trung thực làm ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng lao động.

Mới đây, kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV ngày 20.11.2019 đã thông qua Bộ luật Lao động 2019 với nhiều điểm mới so với Bộ luật 2012.

Đáng chú ý trong đó là quy định về nguyên tắc trả lương và thưởng đối với người lao động.

“Trường hợp người lao động không thể nhận lương trực tiếp thì người sử dụng lao động có thể trả lương cho người được người lao động ủy quyền hợp pháp”, Điều 94 của Bộ luật mới nêu rõ. Điều luật này được cho là hợp lý bởi trường hợp người lao động bị tai nạn, đau ốm hoặc lý do bất khả kháng không thể trực tiếp nhận lương có thể ủy quyền cho người khác nhận giúp.

Cũng khác với Bộ Luật Lao động 2012 quy định khi trả lương qua tài khoản, người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận về các loại phí liên quan đến việc mở và duy trì tài khoản. Thì ở khoản 2 Điều 96 của Bộ luật Lao động 2019 chỉ rõ: “Lương được trả bằng tiền mặt hoặc trả qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng”.